MŮŽEME PŘIJET NA FESTIVAL STANOVAT?

Ano můžete, ale stan si lze postavit na tábořišti až po koncertu poslední kapely.

Jinak by vzniklo to, že by si stanaři v touze o nejlepší výhled rovnou ze stanu postavili stany před podiem a divákům by zastínili výhled.

Z pátka na sobotu si lze stan postavit v karavanovém městečku.

Stanování je ZDARMA.

Za auto se platí poplatek 100 Kč.