TRAMPSKÉ PIKOVICE

PROČ JE FESTIVAL V ZÁŘÍ?

Proč již není festival začátkem května, ale je začátkem září?

Po dlouhá léta byl festival začátkem května a o parkovací plochy se nikdo nestaral. V posledních letech již plochy neleží ladem, ale pěstuje se na nich tráva, která je využita několika způsoby. Kdybychom organizovali festival na jaře, došlo by k poničení úrody na celý rok a tím by místním zemědělcům vznikla škoda, kterou bychom jim musely uhradit. Dále by se stalo to, že by se tím pokazily i mezilidské vztahy. Proto jsme se rozhodli pořádat festival začátkem září a tím úrodu ušetřit.

Co si budeme povídat, v září je většinou babí léto, počasí je stabilnější a to je lepší jak pro diváky, tak pro muzikanty a jejich hudební nástroje. Vzpomeňme kolikrát nám to v květnu propršelo a někdy i prosněžilo.